انواع لیوان و فنجان
PDF
چاپ
نامه الکترونیک

فنجان نعلبکی قاشق دار

کد محصول: 1036

ابعاد عکس برای چاپ: 19×6/5

قیمت: 51.000 تومان

فنجان جادویی

کد محصول: 1032

ابعاد عکس برای چاپ: 19×6/5

قیمت: 38.000 تومان

فنجان دسته و داخل رنگی

کد محصول: 1033

ابعاد عکس برای چاپ: 19×6/5

قیمت: 38.000 تومان

فنجان دسته و داخل رنگی

کد محصول: 1033

ابعاد عکس برای چاپ: 19×6/5

قیمت: 38.000 تومان

فنجان دسته و داخل رنگی

کد محصول: 1033

ابعاد عکس برای چاپ: 19×6/5

قیمت: 38.000 تومان

لیوان جادویی (حرارتی)

کد محصول: 1002

ابعاد عکس برای چاپ: 21×9

قیمت: 35.000 تومان

لیوان نقره ای سرامیکی

کد محصول: 1010

ابعاد عکس برای چاپ: 21×9

قیمت: 36.000 تومان

لیوان طلایی سرامیکی

کد محصول: 1009

ابعاد عکس برای چاپ: 21×9

قیمت: 36.000 تومان

لیوان شیشه ای مات

کد محصول: 1008

ابعاد عکس برای چاپ: 21×9

قیمت: 35.000 تومان

لیوان سفید ساده

کد محصول: 1003

ابعاد عکس برای چاپ: 21×9

قیمت: 25.000 تومان

لیوان جادویی داخل رنگی (حرارتی)

کد محصول: 1001

ابعاد عکس برای چاپ: 21×9

قیمت: 40.000 تومان